Cách đổi tên máy tính, tên đăng nhập màn hình khóa trên Windows 10 (sử dụng Windows Settings)Bạn muốn đổi tên máy tính, tên đăng nhập màn hình khóa nhưng không biết phải thực hiện thế nào. Video hướng dẫn cách đổi tên máy tính, tên đăng nhập màn hình khóa trên Windows 10 ngay bây giờ.

Hướng dẫn nhanh:
Vào Settings, chọn System, chọn About, chọn Rename PC và nhập tên

Tham khảo bài viết:
Mục 1.2:

Liên hệ ngay:

Website:
Hoặc
Facebook:

Leave a Reply