SiVi CODE | Pascal học để làm gì?. Cách dùng thư viện CRT. Bài 02 Phân biệt Write và Writeln.Bài 02 Cách dùng câu lệnh hiển thị dữ liệu ra màn hình.
Chia sẻ kiến thức giúp các bạn tự học Pascal.
Tham gia cộng đồng giúp đỡ nhau học lập trình tại:

Mọi thắc mắc, yêu cầu hổ trợ và góp ý vui lòng để dưới comment.

2 comments

  1. thế read(x) và readln(x) khác ntn vậy ?

  2. E nghỉ a viết trên free luôn đi ạ. E dùng tool kia bị cô la. hiu hiu

Leave a Reply