Windows 10 – Cách tắt Windows Update trong Windows 10– Thủ thuật sử dụng phần mềm máy tính; Lập trình cơ bản
– Facebook:
– Fanpage:
– Group Facebook:

3 comments

  1. Windows 10 – Cách tắt Windows Update trong Windows 10 rất hữu ích

  2. Cảm ơn bạn đã chia sẻ

Leave a Reply